Vrienden van Inloophuis 'de Boei'

ANBI Status

belasting-enveloppe

RSIN/FISCAAL NUMMER: 816314548

De vrienden zijn door de belastingdienst een erkende instelling voor het algemeen nut(ANBI). Dat is fijn want uw giften zijn eventueel aftrekbaar bij de belastingdienst.

anbi

Door de belastingdienst wordt op www.belastingdienst.nl een lijst gepubliceerd met de geregistreerde ANBI's.

© 2020 Vrienden Inloophuis de Boei Inloophuis de Boei Home