Vrienden van Inloophuis 'de Boei'

Welkom op de site van Stichting Vrienden van Inloophuis 'de Boei'!

pen

De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar een doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel ondersteunen.


Mede door giften kan Inloophuis 'de Boei' al 20 jaar voortbestaan en wij hopen dat er nog velen jaren bij zullen komen.

Zoals de oprichtster van Stichting Inloophuis Rotterdam Riet Langstraat ooit schreef: "Als vriend van het Inloophuis 'de Boei' investeert u in warmte en liefde voor elkaar." En dat doet het Inloophuis 'de Boei' met iets heel kleins, maar wat voor de gasten als o zo groot wordt ervaren: het schenken van koffie en thee of het aanbieden van een warme lunch, waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd.

Het aantal gasten die het Inloophuis en de dependances bezoekt stijgt nog steeds, maar de financi?le bijdragen nemen niet toe. Wij realiseren ons absoluut dat het voor iedereen een zware tijd is, maar desalniettemin willen wij u toch vragen om ons te (blijven) steunen. De middelen van de stichting worden gevormd door: - hetgeen de stichting door erfstellingen, legaten, schenkingen of enegerlei andere wijze verkrijgt. - andere bijdrage en subsidies, van overheidswege, kerkelijke of andere organen, instellingen en stichtingen.

© 2020 Vrienden Inloophuis de Boei Inloophuis de Boei Home